29.11.2016
Petra Seifertová

Číslo 2086, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Záměr převodu (prodej) pozemku p. č. 675/2 - k. ú. Horní Růžodol

Dokument