01.12.2016
Petra Seifertová

Číslo 2099, statutární město Liberec zastoupené Základní školou Liberec, Broumovská 847, příspěvkovou organizací

Oznámení - záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument