14.02.2018
Kateřina Hartová

Číslo 210, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Pronájem pozemku - změna nájemce k. ú. Horní Růžodol, pozemek p. č. 675/2

Dokument