09.03.2017
Petra Seifertová

Číslo 290, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemku (směna) p. č. 1057/1 - k. ú. Růžodol I

Dokument