10.03.2017
Petra Seifertová

Číslo 294, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Záměr pronájmu pozemků k. ú. Rochlice, záměr zemědělského pachtu pozemků k. ú. Staré Pavlovice, k. ú. Růžodol I, k. ú. Doubí u Liberce, k. ú. Karlinky, k. ú. Růžodol I, k. ú. Horní Hanychov, k. ú. Pilínkov, k. ú. Rochlice u Liberce

Dokument