10.01.2018
Petra Seifertová

Číslo 37, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Převod pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec - p. č. 1265/14 a 5809/4 k. ú. Liberec

Dokument