13.06.2017
Petra Seifertová

Číslo 784, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument