20.06.2017
Jana Moravcová

Číslo 821, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. ULB/028/2017 a jeho podmínkách

Dokument