15.06.2017
Petra Seifertová

Číslo 800, statutární město Liberec zastoupené Základní školou a Základní uměleckou školou, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument