12.06.2018
Petra Seifertová

Číslo 843, Státní pozemkový úřad

Oznámení o zamýšleném převodu pozemků - k. ú. Krásný Les u Frýdlantu

Dokument 1, Dokument 2