07.07.2017
Petra Seifertová

Číslo 913, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument