07.07.2017
Petra Seifertová

Číslo 914, statutární město Liberec zastoupené Základní školou, Liberec, Křižanská 80, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument