18.07.2017
Jana Moravcová

Číslo 974, statutární město Liberec (odbor majetkové správy)

Záměr převodu (směny) pozemku ve vlastnictví statutárního města Liberec, k.ú. Krásná Studánka, p.č. 1221/4

Dokument