07.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1101, Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Směny pozemků a výpůjčka pozemku ve vlastnictví statutárního města Liberec - k. ú. Vratislavice nad Nisou

Dokument