13.07.2017
Petra Seifertová

Číslo 955, statutární město Liberec zastoupené Mateřskou školou "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvkovou organizací

Záměr pronájmu nebytových prostor

Dokument