07.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1100, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyhlášení 10. výzvy IPRÚ k předkládání projektových záměrů - Sociální infrastruktura

Dokument