28.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1226, Městský úřad Stráž pod Ralskem

Oznámení - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MUSPR/4726/2017, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017

Dokument