06.12.2017
Petra Seifertová

Číslo 1727, Krajský úřad Libereckého kraje

Rozhodnutí o odvolání ve věci dodatečného povolení stavby "Bytový dům, ul. Komenského, Liberec" na p. p. č. 945/2, 951/1, 945/5, 945/6, 946/2, 950/1, 950/4, 951/2 v k. ú. Liberec

Dokument