30.11.2016
Jana Moravcová

Číslo 2094, statutární město Liberec

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 24.11.2016

Dokument