15.05.2018
Jana Reltonová

Číslo 668, statutární město Liberec (odbor strategického rozvoje a dotací)

Vyhlášení 16. výzvy IPRÚ k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu - Sociální infrastruktura II

Dokument