25.11.2016
Petra Seifertová

Čsílo 2070, statutární město Liberec

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dokument