25.11.2016
Petra Seifertová

Čsílo 2069, statutární město Liberec

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci

Dokument