21.11.2016
Petra Seifertová

Číslo 2043, Magistrát města Kladna

Zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/2625/16-2, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zdaňovací období 1. 1. 2014 - 31. 12 .2014

Dokument