20.07.2017
Jana Moravcová

Číslo 1004, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva k zaplacení nájmu k hrobovému místu č. 121 - Lubomír Poplužník

Dokument