26.07.2017
Jana Moravcová

Číslo 1035, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Oznámení - zahájení řízení o 90. změně územního plánu města Liberec včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Dokument