08.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1110, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: III/27243 Zdislava - Havárie zdi, SO 101 Silnice III/27243, SO 191 Dopravně inženýrská opatření, SO 201 Opěrná zeď - Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, v zastoupení Ing. Vladimír Wünsch

Dokument