09.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1121, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II/592 a III/27253 k. ú. Mníšek

Dokument, Snímek