09.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1125, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Vesec - Jaroslav Novák

Dokument