09.08.2018
Jana Reltonová

Číslo 1189, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu - Irena Koutná

Dokument