31.01.2017
Petra Seifertová

Číslo 129, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Radčice - Jana Čuprová

Dokument