02.02.2017
Petra Seifertová

Číslo 144, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Aleš Chlouba

Dokument