30.01.2017
Petra Seifertová

Číslo 122, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Vesec - Jaroslava Šišmišová

Dokument