11.09.2017
Jana Moravcová

Číslo 1279, Magistrát města Liberec (odbor stavební úřad)

Oznámení o uložení písemnosti pro doposud nepravomocně (neznámého) určeného právního nástupce po zemřelém Janu Dlouhém

Dokument