20.02.2017
Petra Seifertová

Číslo 204, Magistrát města Liberec (odbor hlavního architekta)

Návrh 90. změny územního plánu města Liberec včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Dokument