12.09.2017
Jana Moravcová

Číslo 1286, statutární město Liberec

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Liberec konaného dne 7. 9. 2017

Dokument