13.09.2017
Petra Seifertová

Číslo 1297, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Vesec - Růžena Milová

Dokument