13.09.2017
Petra Seifertová

Číslo 1298, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Horní Růžodol - Lubomír Poplužník

Dokument