13.10.2017
Petra Seifertová

Číslo 1483, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Vyrozumění o doložení nových podkladů do vodoprávního řízení - "Odkanalizování obcí Mikroregionu Císařský kámen - I. Část Šimonovice, Dlouhý Most, I. Etapa" - svazek obcí "MIKROREGION CÍSAŘSKÝ KÁMEN", v zastoupení Ing. Radek Zahradník

Dokument