07.09.2016
Kateřina Hartová

Číslo 1596, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Upozornění - skončení sjednané doby nájmu na hrobové místo Vesec - Anna Svobodová

Dokument