16.02.2017
Petra Seifertová

Číslo 196, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Oznámení o skončení doby nájmu, výzva k převzetí a odstranění hrobového zařízení následujícím nájemcům v příloze

Dokument