28.11.2017
Jana Moravcová

Číslo 1681, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení sjednané doby nájmu k hrobovému místu - Vladimír Starý

Dokument