28.11.2017
Jana Moravcová

Číslo 1682, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení sjednané doby nájmu k hrobovému místu - Berta Zyderová

Dokument