05.12.2017
Petra Seifertová

Číslo 1708, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení sjednané doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Ludmila Holečková

Dokument