05.12.2017
Petra Seifertová

Číslo 1722, statutární město Liberec

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Liberec, konaného dne 30. 11. 2017

Dokument