05.10.2016
Jana Moravcová

Číslo 1758, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Eva Pochová

Dokument