09.08.2017
Petra Seifertová

Číslo 1126, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Pavel Kanaloš

Dokument