05.10.2016
Jana Moravcová

Číslo 1763, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Lenka Šebová 

Dokument