13.10.2016
Jana Moravcová

Číslo 1829, Magistrát města Liberec (odbor životního prostředí)

Oznámení o zahájení řízení - Kanalizační sběrač a přípojky na pozemku parc. č. 6058 v k.ú. Liberec - Jana Cejnarová, Jiří Cejnar, Martina Kočová v zastoupení Bc. Vladimír Andres

Dokument