17.10.2016
Jana Moravcová

Číslo 1848, Magistrát města Liberec (odbor dopravy)

Návrh stanovení místní úpravy provozu - křížení ul. Šafránová a bezejmenná účelová komunikace na p.p.č. 228/2 v k.ú. Starý Harcov

Dokument, Snímek