24.11.2016
Petra Seifertová

Číslo 2067, statutární město Liberec (odbor správy veřejného majetku)

Výzva - skončení doby nájmu k hrobovému místu na hřbitově Ruprechtice - Martina Chromá

Dokument